Bestuursleden Coronie Sportbond niet eens met solo-acties voorzitter

Voetballers tijdens een wedstrijd op het Letitia Vriesde Sportcomplex, de thuishaven van de Coronie Sport Bond. Bestuursleden van CSB liggen overhoop met voorzitter Eugéne Rozenblad. (Foto: CSB)

Bestuursleden van de Coronie Sport Bond (CSB) zijn het helemaal niet eens met de handelwijze van hun voorzitter Eugéne Rozenblad. Volgens penningmeester Eartha Vroom bereidt de voorzitter acties voor om drie leden van het bestuur af te zetten, omdat zij zich tegen zijn manier van leidinggeven hebben uitgesproken. De secretaries van de bond, Gitana Plak, zou hebben bedankt omdat zij ook niet is met het beleid van de CSB-voorzitter.
Volgens Vroom zou tijdens afwezigheid van de drie bestuursleden een financieel verslag van de bond door de CSB-voorzitter zijn behandeld tijdens een ledenvergadering (alv), zonder dat de penningmeester daar inzage in heeft gehad. De drie bestuursleden vinden deze handeling ontoelaatbaar en plaatsen vraagtekens daarbij. “We weten niet wat er in het verslag staat. Dat kan niet”, bekritiseert Vroom de solistische handeling van de voorzitter. Het gewraakte verslag is volgens Vroom behandelt tijdens een alv in december, “maar er was geen quorum. Op die vergadering heeft de CSB-voorzitter een commissie benoemd, die een handtekeningenlijst moet samenstellen om ons af te zetten.” Het gaat om de drie bestuursleden Vroom, Jerry Creton en Lionel Soerowidjojo, respectievelijk penningmeester, ondervoorzitter en commissaris. De reden die gehanteerd wordt om de drie af te zetten is, dat zij zich niet inzetten voor het werk van de bond en geen vergaderingen bezoeken. Vroom zegt dat het gaat om bestuursleden die in Paramaribo woonachtig zijn en niet altijd aanwezig kunnen zijn tijdens de vergaderingen, vanwege de lange vermoeiende trip heen en terug.
Zij verkwalijkt de CSB-voorzitter omdat die ter elfder ure andere bestuursleden zou uitnodigen voor vergaderingen. “Je kan ons niet een paar uren voor de vergadering uitnodigen en verwachten dat wij aanwezig zullen zijn.” Volgens de CSB-penningmeester heeft zij voor de be-wuste alv netjes afgezegd en had zij verwacht dat de voorzitter tenminste telefonisch zaken met de andere bestuursleden zou doorpraten. “In plaats daarvan wordt de dag daarop een andere vergadering met de CSBlidverenigingen belegd en worden wij niet geconvoceerd.” De CSB-penningmeester wil nog steeds haar krachten geven aan de ontwikkeling van de voetbalsport in Coronie, maar verwacht dan ook dat de CSB-voorman begrip toont en oor heeft voor de standpunten van de drie bestuursleden. “Hij heeft op die bewuste vergadering gezegd de nieuwe competitie op 21 januari 2017 te willen opstarten. Hoe ga je met een eenmansbestuur een competitie opstarten en draaien”, vraagt Vroom zich af. Zij hoopt dat de CSB-topman toch nog bijdraait en zaken intern weer op lijn brengt, omdat dat in het belang is van de voetbalontwikkeling in Coronie. Het cocosdistrict heeft ook vertegenwoordigers opgebracht om mee te doen aan het landelijke SVB bekertoernooi, waarvan de eerste ronde start op zaterdag 7 januari. De teams van de CSB komen echter nog niet in actie tijdens deze eerste bekerronde. (DRP)