Silent en SV Kabel Boyz 2 nieuwelingen hoofdklasse

SV Kabel Boyz

De ploegen van Silent, SV Kabel Boyz/Luna Group 2 SV en SV De Vuist worden het komend zaalvoetbalseizoen de debutanten in de hoofdklasse. Zij proveren namelijk vanuit de eerste klasse naar de hoogste afdeling.
Silent doet dit als kampioen van de eerste klasse, SV Ka-bel Boyz 2 als semi-kampioen en SV De Vuist als de nummer 3. Dit terwijl Kabel Boyz zich als nummer 1 voor de afgelopen play-offs in de eerste klasse had geplaatst en Silent als nummer 2. In de eerste ronde van de play-offs werd Silent door Kabel Boyz 2 naar de herkansing verwezen. Kabel Boyz werd dus de eerste finalist. In de herkansing rekende Silent af met SV De Vuist, dat eerder als nummer 3 de ploeg van ZV Inter Bom had uitgescha-keld. In de herkansing won Si-lent in drie wedstrijden van Kabel Boyz/Luna Group 2.
Het is vooralsnog niet duide-lijk of SV Kabel Boyz/Luna Group 2 zullen wel voor de hoofdklasse kiest, aangezien in die afdeling reeds de hoofdmacht van de club actief is namelijk SV Kabel Boyz/Lu-na Group. De laatstgenoem-de eindigde dit jaar op de derde plaats na in de her-kansing van de play-offs door ZV Mengao te zijn verslagen. Kabel Boyz had zich daar is nummer 4 voor de na-competitie geplaatst en rekende af met nummer 3 The Lions.
Vanuit de hoofdklasse de-gra-deren All Stars/P&D Group en Lengte Boys. De overige hoofdklasseteams zijn: kampioen Styx/KG, semi-kam-pioen ZV Mengao, The Lions, Zwaluw’96 en SV Pentagon.
In de eerste klasse zijn dat ZV Interbom, FC Pro, ZV In-ter Jakin, SV Orkaan en Giants. ZV Palo is gedegradeerd.
Kampioen All Stars 2, semi-kampioen FCB en derde plaats Forca 16 promoveren vanuit de tweede klasse naar de eerste klasse. SV Pentagon 2 en ZV Nacional zijn gedegradeerd.
De overige ploegen in de tweede klasse zijn: ZVV Kis-met, Ontspan en FC Blend.
Vanuit de derde klasse promoveren: kampioen SCSV Barka, semi-kampioen Sti-bula en nummer 3 Styx/MN Car Center.
De andere ploegen in de derde klasse zijn: SV Penta-gon 3, ZV Zwaluw’96 2, MV&V United, Djogo 2000 en Milan.