HET NIEUWE STOPWOORD: ‘MACHTIGING’

Zoals bekend, weet deze regering van gekte niet meer wat ze moet doen om dit land economisch gezond te maken. Hier en daar is er flink geld geleend en de leenzucht blijft maar doorgaan. Echter zit ze muurvast voor wat het leningenplafond betreft. Er kunnen geen leningen op de normale manier genomen worden, dus worden de definities van schulden anders omschreven. Dat was stap nummer 1. Stap nummer 2 is het verkrijgen van een machtiging. Op deze manier omzeil je bestaande wetten en kan je normaal je gang gaan. Dit is legitiem de wetten overtreden zonder sancties daartegenover te hebben. ‘Machtiging’ is nu het stopwoord. Ze hebben 26 + plus zetels, dus nu grijpen ze naar het middel van de meerderheid door nu met ad hoc beslissingen te komen om aan geld te komen. Het wachten is nog op de geldpers die overuren moet draaien, want wie de zaak goed heeft geanalyseerd, komt al gauw tot de ontdekking, dat de inkomsten niet gaan toenemen, omdat de productie niet is opgevoerd en gediversifieerd. Er is nauwelijks genoeg in kas om lonen uit te betalen en de mensen die ons naar grotere hoogten moeten leiden, denken via foefjes en leugens ons uit het moeras te kunnen halen. Deze regering zit muurvast en dat weet ze. Enkel en alleen om het belang van één persoon, moeten zaken doorgedrukt worden. Een regering die een janboel van de situatie heeft gemaakt, had allang de eer aan zichzelf moeten houden. Echter blijven deze grappenmakers doorploeteren en proberen het volk continu te bedonderen. Niemand praat nog over de koers bijvoorbeeld, maar was het niet deze president die heeft gezegd dat hij de koers hoogstpersoonlijk omlaag zou brengen. Natuurlijk, u weet precies wat hij bedoelde, hij heeft het niet kunnen doen, aangezien het hele financiële verkeer de regering uitlacht die steeds met de stomste regelingen komt. Er bestaat ook geen vertrouwen in dit kabinet, dus wat men ook doet, de economie zal onder deze jongens niet gezond worden.Wie zou de corruptie aanpakken, 18.000 woningen bouwen, spoorweg aanleggen, bruggen bouwen naar onze buren toe, de criminaliteit aanpakken, werkgelegenheid scheppen en de gezondheidszorg garanderen. Wie? Juist ja, de grappenmakers in ons kabinet. Wanneer komen de investeerders, want volgens onze regering staan ze in de rij te trappelen om zaken te doen. Wel luister, beste regering, geen enkel bedrijf is happig om met jullie zaken te doen. Er is altijd iets als een courtesy call of visit. Dat is een stukje beleefdheid en dat betekent nog niet dat men geld wil komen stoppen in dit land. Als dat zo was, zouden wij geen crisis hebben. Als deze regering een goed beleid had gevoerd, was het zogenaamd doneren aan stichtingen en tehuizen niet per se noodzakelijk. Om te zien hoe serieus men het meent met dit volk. De regering zou Sinterklaas spelen met de 50.000 SRD, maar dankzij die bol- en oorwassing van het volk nam men gelijk een andere wending en zogenaamd moest het geld gestopt worden in de sociale sfeer. En met deze nietsnutters moeten wij 2017 ingaan. Wat een toestand!