ONZEKERHEID EN ONDUIDELIJKHEID

Onlangs is van regeringswege besloten dat transacties vanaf US-dollar/euro 3000,- moeten worden doorgegeven en verklaard moet worden vanwaar dat geld afkomstig is. Er is een wettelijke regeling die zegt, dat klanten bij een bedrag van US-dollar 10.000 of het equivalent daarvan, de herkomst van de financiële middelen dienen aan te tonen. Dit had of heeft te maken met het indammen van het witwassen van gelden waar ons land zich internationaal aan heeft gecommitteerd. Echter is er plotseling een regel toegevoegd dat het moet gaan om een bedrag vanaf euro/US-dollar 3000. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, heeft er geen wetswijziging plaatsgevonden en kan de regering niet op een blauwe maandag met deze maatregel komen. Wil je je economie gezond maken en wil je allerlei duistere praktijken binnen het financiële verkeer tegengaan, dan is het dringend noodzakelijk de nodige wetgeving aan te nemen. Het lijkt eerder op een wildwest situatie waarbij de regering ook niet weet hoe ze ermee om moet gaan. Wil je een regel doorvoeren die verstrekkende gevolgen heeft, dan is het logisch dat het parlement zich erover buigt. Nu komt er een bepaling zonder dat de wet er wat over zegt. Dit heeft de afgelopen dagen voor veel onduidelijkheid en wrevel gezorgd in de samenleving. Vooral ondernemers kunnen moeilijk hiermee overweg. Wat de regering niet doorheeft en beseft, is dat dit nog meer bruya veroorzaakt op de valutamarkt. En u kunt al raden wat er gebeurt wanneer er geen duidelijkheid en zekerheid is binnen het monetaire verkeer. Juist ja, dan gaan de koersen flink omhoog. Wanneer wij stellen dat er een zigzag beleid gevoerd wordt, voelt de regering zich beledigd, maar het is vrij duidelijk dat het economische beleid van ons land gewoon een aanfluiting is. Onze monetaire autoriteiten weten niet welke stappen genomen moeten worden, maar doen eerder links en rechts wanhoopspogingen hopende dat het goed komt. Kijk hoe lang deze jongens sleutelen en toch geen enkel vruchtbaar resultaat kunnen boeken. Het is nu ook weer bewezen dat het niks te maken heeft met dalende prijzen internationaal, maar dat het een kwestie is van wanbeleid. Er is geen visie, geen vertrouwen en dit vertaalt zich in een stuk chaos binnen onze economie. Burgers en ondernemers die toch nog over wat geld beschikken, gaan dit echt niet doorgeven en houden het liever elders op een plek waar het veilig is. Deze overheid is al helemaal paranoia. Men zit verlegen om geld en probeert nu allerlei manieren te bedenken om controle te krijgen over de valutabronnen. Nu zijn er ook geluiden dat men een inwisselplicht wil invoeren. Dit zijn allemaal tactieken uit de jaren ‘80 die uit de kast worden gehaald om zo meer greep te krijgen op het leven van alledag. Men denkt zo eventjes de financiële problemen te kunnen oplossen zonder te werken aan een strak bezuinigsbeleid, herwinnen van het vertrouwen, productieverhoging en export. Deze regering is de weg helemaal kwijt.