FOUTE GELDSTROMEN

We hebben het al eerder in deze krant gehad over de nauwlettende aandacht die het buitenland al geruime tijd op ons land heeft gevestigd . Die aandacht is in de afgelopen maanden verhevigd nadat er met een bepaalde regelmaat grote drugsvangsten werden gedaan in West-Europa. Na gedegen onderzoek is gebleken dat de drugs in Suriname waren verstuurd of verscheept. De aandacht van internationale anti-drugs organisaties is hierdoor behoorlijk toegenomen. We zijn net als Guyana, dat ook al geruime tijd een belangrijk doorvoerland is van voornamelijk cocaïne uit Columbia, Bolivia en Peru en behoorlijk in de belangstelling staat van internationale politieorganisaties. Maar voor drugs moeten er forse bedragen worden verplaatst en daar zijn tal van systemen voor mogelijk. Financiële instellingen, zoals banken, worden dan ook zeer scherp in de gaten gehouden en als blijkt dat er vreemde overmakingen worden gedaan, loopt zo een bank kans op de zwarte lijst geplaatst te worden en sluiten andere banken de samenwerking hermetisch af. Ook de geldstromen van geldtransacties van en naar Suriname worden thans zeer scherp in de gaten gehouden. Er zijn rare dingen gebeurd in het verleden met grote overmakingen waarvoor de deviezencommissie geen vergunning had verleend. Er zijn ook koppen gerold binnen het bankwezen en toch gebeuren er dingen die niet door de beugel kunnen en hebben bepaalde banken in het buitenland, met name de VS, hun neus al voor ons opgehaald. Maar het zijn niet alleen banken die wel of niet opzettelijk transacties hebben gepleegd die niet door de beugel kunnen en de alarmbellen in het buitenland, met name Nederland en de VS, hebben doen rinkelen. Via andere kanalen hebben zich in de afgelopen tijd ook zaken voorgedaan die absoluut onrechtmatig waren en niet in één keer gestopt zijn. Zo hebben we in ons land geldtransactiekantoren die tot een bepaalde limiet vreemde valuta mogen overmaken en ontvangen. Op de overmakingen wordt een bepaald percentage aan administratiekosten ingehouden. Van die administratiekosten moeten deze kantoren het hebben. En juist bij enkele van deze kantoren zijn er fouten gemaakt en hield men zich niet aan gelimiteerde bedragen bij overmakingen of de ontvangst van vreemde valuta, of dat nou dollars of euro’s waren. Een week geleden werd er dan ook drastisch ingegrepen door het hoofdkantoor dat in het buitenland gevestigd is. Overmakingen en ontvangsten werden plotsklaps stopgezet. De limieten waren in veel gevallen zwaar overschreden. Vooral forse en gefaseerde overmakingen naar een land als Columbia vielen gelijk op en wekten grote argwaan. De vertegenwoordigers van de respectieve kantoren werden uitgenodigd voor een gesprek en aan hen werd duidelijk gemaakt dat ze zich niet aan de regels hielden . Indien men toch prijst blijft op stellen op voortgang van de samenwerking, zou men zich voortaan aan de gelimiteerde bedragen voor overmakingen en ontvangsten moeten houden. Met deze stelregel werd akkoord gegaan en vanaf gistermiddag konden de kantoren, zoals voormeld wederom hun werkzaamheden en service naar het publiek toe hervatten. Duidelijker kan het niet dat men ons als land thans scherp in de gaten houdt. Mensen met verkeerde bedoelingen zullen thans naar andere mogelijkheden moeten uitkijken om hun oneigenlijk verdiende middelen naar het buitenland te krijgen.