Ziekenhuizen trekken aan de bel bij zorgverzekeraars voor extra middelen

In de maand december moeten de meeste ziekenhuizen naast het maandelijkse loon ook kerstbonussen uitkeren aan het personeel. Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) tevens algemeen directeur van het Sint Vintcentius Ziekenhuis (SVZ), zegt in gesprek met De West dat er aan de zorgverzekeraars gevraagd is om verhoogde uitbetalingen deze maand. “We hopen van harte dat het gaat lukken, want wij willen ons personeel ook een prettige kerst gunnen. Volgende week zal duidelijk worden hoe wij ervoor staan voor wat betreft de kerstbonussen”, aldus Hindori. De ziekenhuizen staan er financieel gezien beroerd voor. Hij zegt dat de ziekenhuizen al lang niet meer alle betalingsverplichtingen kunnen nakomen. Hindori benadrukt dat er in 2017 dringend meer geld naar de gezondheidszorg moet vloeien, anders zal de zorg in elkaar klappen.

De schulden bij leveranciers en banken nemen alsmaar toe. De ziekenhuizen proberen in ieder geval het personeel en de medische specialisten maandelijks uit te betalen en daarnaast ook een aantal leveranciers. In sommige maanden zijn er echter verhoogde loonkosten, bijvoorbeeld vanwege de kleding- of vakantietoelage, dan is het extra moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Hindori benadrukt dat het personeel ook zijn vaste verplichtingen heeft. “Dus je kunt het niet maken om hen niet uit te betalen”, aldus Hindori. Vaak zitten de ziekenhuisdirecties met hun handen in het haar, gezien het bijna onmogelijk is om aan alle verplichtingen te voldoen. Hindori verklaart dat de koersontwikkelingen een grote invloed hebben op de exploitatiekosten van de ziekenhuizen, want de meeste medische verbruiksartikelen komen uit het buitenland en moeten in vreemde valuta worden afgerekend.

De premies bij verzekeringsmaatschappijen worden verhoogd, maar helaas worden de tarieven van de ziekenhuizen niet aangepast. Hindori geeft aan dat de laatste tariefsaanpassing dateert van juli 2013, terwijl het inflatiecijfer het afgelopen jaar bijna 80 procent bedraagt. Volgens hem is het voor iedereen duidelijk dat de ziekenhuizen dit op geen enkele manier nog langer kunnen volhouden, de tarieven zullen echt omhoog moeten gaan. Hindori merkt op dat de ziekenhuiszorg nu al achteruit gaat, er is bijna overal wel een tekort aan medische materialen. “Wanneer de situatie verder verslechtert in de ziekenhuizen, dan gaat men straks klagen over een slechte service, maar hoe moet je goede zorg realiseren als je de  essentiële middelen ontbeert door geldgebrek?”, aldus Hindori. Hindori zegt wel dat in het bijzonder het Staatsziekenfonds (SZF) als zorgpartner bereidwillig is om de ziekenhuizen bij te staan. Hindori verklaart dat de ziekenhuizen de laatste maanden vaste voorschotten uitgekeerd krijgen van het SZF, waardoor ze iets beter kunnen plannen welke uitgaven zij zich kunnen permitteren. Maar hoewel de betalingen van het SZF redelijk op tijd binnenkomen, zijn de SZF-tarieven reeds lang achterhaald en zullen die omhoog moeten gaan om kostendekkend te kunnen zijn. “Wij zijn hierover continu in overleg met de leiding van SZF, wij hopen dat in begin 2017 er oplossingen worden gevonden hiervoor”, aldus Hindori.

-door Johannes Damodar Patak-