Frans-Guyana heeft speciale rechter ‘Surinaamse Zaken’

De Franse autoriteiten hebben een speciale rechter aangewezen om zaken aan te pakken die te maken hebben met buurland Suriname. De magistraat, Jean-Phillipe Rivaud, heeft onder andere als taak onderzoek te bevorderen dat betrekking heeft op onder meer verschillen van inzicht in juridische zin tussen Suriname en Frans-Guyana, en onderzoek met betrekking tot de grensoverschrijdende criminaliteit. Tevens is het zijn taak om te kijken in hoeverre er mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om Justitie Suriname en Justitie Frankrijk/Frans-Guyana zodanig bij elkaar te brengen dat grensoverschrijdende delicten in beide landen kunnen worden behandeld, althans dat de geografische grens geen juridische barrière vormt voor wet en recht. De hulp van Rivaud is ingeroepen door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij krijgt met zijn jurisdictie ook zaken met betrekking tot juridische problemen tussen Frans- Guyana enerzijds en Brazilie, Guyana en of Suriname anderzijds. Rivaud is vorige week in Frans-Guyana aangekomen. Hij heeft de politieke en gerechtelijke autoriteiten ontmoet en zijn missie toegelicht.

“Met Suriname en Guyana moet alles nog gedaan worden,  banden leggen met die landen zal erg complex zijn en ik denk dus aan de lange termijn om grensoverschrijdende uitwissellingen te bevorderen. Wij gaan daar tot actie moeten overgaan, maar de verdragen zijn er veel minder gevorderd dan in Brazilië”, aldus Rivaud.

De staatsvertegenwoordiger, die zijn intrek heeft genomen op de Franse ambassade in Brazilië, zal ook de goudproblematiek aanpakken. “Het gaat om gouddelving en alle overtreddingen die eraan zijn verbonden”, vertelt de magistraat die zich bewust is van de problematiek aan de Marowijnerivier.

Het doel van de magistraat is niet om te komen met een politiek antwoord. Het is echter wel zo, dat alle juridische zaken, zoals uitlevering, achtervolging, samenwerking en berechting, meer inhoud zullen krijgen, zoniet zullen worden bevorderd. Zo denkt Rivaud invulling te geven aan een problematiek die enkele weken geleden is aangekaart in het Franse parlement, namelijk berechting en opsluiting in eigen land.