NDP; Nationale Doofpot Partij (deel 1; kwestie DC Saramacca)

Ruim één jaar geleden (08-10-2014) speelde zich in het district Saramacca een soapserie af met in de hoofdrollen de voormalige DC van Saramacca, id. dhr. Aroenkumar Ramdhani; dhr. Aroen Mangroe, dhr. Jules Wijdenbosch en dhr. Errol Alibux. Na een belastingaanslag/-aanmaning aan de dhr. Aroen Mangroe kwam de fraudeleuze bestelbonnenkwestie van de DC van Saramacca aan het licht (DBS 05-11-2014). De heer Mangroe zou in opdracht van de DC hebben gehandeld. Nadat de DC, middels zijn adviseur Piet Hellendoorn, drie pogingen tot afkoop/omkoop heeft gedaan (oa. een tractor via LVV), blijft het enige tijd stil. Daarna komen de heren Wijdenbosch en Alibux om dhr. Mangroe te bewegen tot intrekking van deze onsmakelijke zaak waarvan de bewijzen voor het oprapen lagen. Volgens Mangroe zijn staatsmiddelen gebruikt voor het transporteren van goederen over water, ten eigen bate ad. SRD 57.610, – door de DC van Saramacca (DBS 04-12-2014).

De heer Mangroe (rr-lid) blijft echter fel en zegt dat het recht moet zege vieren. Waarna de heren Wijdenbosch en Alibux, met de staart tussen de benen vertrekken onder het mom “er komt een CLAD-onderzoek tegen de DC van Saramacca” (DBS 21-01-2015). Na diverse keren gehoord te zijn door de CLAD blijft het stil. Mangroe blijft erbij dat de voormalige DC Arunkumar Ramdhani heeft geknoeid met bestelbonnen. Andere medewerkers van het commissariaat worden ook gehoord (DBS 14-02-2015).

De bestelbonnenaffaire van de voormalige DC van Saramacca lijkt in eerste instantie op het politiek podium uitgevochten te worden tijdens meetings te Tijgerkreek. Volgens oud- DC Hardeo Ramadhin zou Arunkumar Ramdhani de eer aan zichzelf moeten houden of de proceur-generaal moeten inschakelen. “Deze affaire is niet goed voor het imago van de NDP en het lijkt alsof de NDP hem dekking geeft”, zegt Ramadhin. Echter blijft de DC volharden en lijkt de affaire in de doofpot te verdwijnen, omdat hij zich beschermd voelt door de coördinator van Saramacca, id. dhr. Jules Wijdenbosch (DBS 11-12-2015).

Tijdens mijn laatste bezoek, een begrafenis vorige week op Saramacca, hoorde ik een wel heel bijzonder verhaal. Ondernemer en NDP-rr- lid Aroen Mangroe zou inmiddels zijn aangesteld als controleur bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Dit verhaal heb ik ook nagetrokken en het berust op waarheid. De heer Mangroe lijkt beloond te zijn voor het zwijgen over de bestelbonnenaffaire waarbij staatsmiddelen gebruikt zijn ten eigen bate door de voormalige DC van Saramacca, de heer Arunkumar Ramdhani. Het CLAD-onderzoek is nooit openbaar gemaakt of doorgestuurd naar de PG.

Wij moeten helaas concluderen dat de heer Mangroe, die als dief en leugenaar werd aangemerkt, toch is bezweken voor het nepotisme binnen de NDP. De NDP beloont het verraad van dhr. Mangroe en stelt géén voorbeeld naar het Volk toe. Staatsmiddelen worden misbruikt, devaluatie van de SRD, solidariteitsheffing op brandstof, ALCOA vertrekt uit Suriname, IAMGold snijdt in het personeelsbestand en nutstarieven worden opgetrokken, dit alles ten koste van de burgers van Suriname. Het lijkt er op dat de NDP zich nu als Nationale Doofpot Partij opstelt tot de verkiezingen van mei 2020.

Ingezonden door Jimmy Jacobzon