PTC-studenten op buitenlandse studietrip

Vanuit het studenteninitiatief, studierichting; Internationaal Agri-business van het Polytechnic College Suriname (PTC) is er van 30 augustus- 9 september j.l een bezoek gebracht aan Brazilië (Fortaleza) om meer kennis op te doen van de agrarische gebeuren aldaar. Het is alom bekend, dat de agrarische sector grote prioriteit geniet in Brazilië en dat op grote schaal landbouw, veeteelt en aquacultuur activiteiten ontplooid worden, en daarbij ondersteund worden door onderzoek en technologie.

De studentengroep van het cohort 2011 hebben na eerder gemaakte studietours naar Guyana en Trinidad, respectievelijk in 2013 en 2014, hun horizon verbreed naar Brazilie om de 22e Internationale Week van Fruitgewassen, Floriculture en Agroindustrie FRUTAL 2015 en Seminar INOVAGRI te kunnen bezoeken.

Het hoofdthema van de beurs was “De Optimalisatie van het watergebruik ten behoeve van de Agrarische Productie”. De beste technologieën en droogte-coëxistentieprojecten werden tijdens dit evenement besproken en getoond.

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is een mondiaal probleem en overheden zullen uiteindelijk een keuze moeten maken tussen concurrerende vraagstukken; bijvoorbeeld water voor industrieel gebruik of water voor agrarische productie.

Behalve Frutal 2015 heeft de studentengroep ook geparticipeerd in drie (3) Inovagri International bijeenkomsten aan die in hetzelfde imposante congresgebouw, Centro De Eventos Do Ceará, gehouden werd. Tijdens deze 4 daagse meeting hebben verschillende locale en internationale deskundigen inleidingen gehouden, sommige zeer wetenschappelijk en andere meer gericht op de toepassing van de wetenschap, allen betrekking hebbende op issues betrekking hebbende op het gebruik van water in de agrarische sector. Enkele van de Agenda topics waren: Approximation of Planning and Expansion of Irrigated Agriculture in Brasil (Event opening Lecture), Irrigation and large-scale hydrologic impacts, Irrigation and Energy: indicators and rational use, Technology transference in irrigation: better understanding the irrigator through advisory, and Family irrigation: good agricultural practices and improving efficiency of water use. Er was ook een postertentoonstelling en diverse boeken waren tegen zeer redelijke prijzen te koop.

Ook werden er bezoeken afgelegd aan diverse laboratoria van het Agrarisch Onderzoekscentrum “EMBRAPA”, in Fortaleza. De studenten werden geconfronteerd met hoogwaardige technologieën; ter verbetering van de agrarische productie en ter vervaardiging van nieuwe bijproducten of eindproducten uit agrarisch afval. Tevens hebben de studenten kennis mogen maken met verschillende professoren betrokken bij het onderzoekscentrum en op deze wijze ook hun netwerk welke in de toekomst zeer bruikbaar kan zijn verruimd.

De directeur van het Polytechnisch College Suriname (PTC) speelde strategisch in op de ontwikkelingen van het studenteninitiatief om naast hun eigen bijdrage volle ondersteuning te geven d.m.v. een financiële ondersteuning. Ook hebben andere locale organisaties een financiële bijdrage gedoneerd waar de groep zeer erkentelijk voor is.

De confrontatie van studenten met buitenlandse technology en ontwikkeling heeft zeker een verstrekkende weerslag op hun visie aangaande de ontwikkeling van het land en wordt gezien als een goed initiatief als aandachtspunt binnen het onderwijsbeleid van Suriname. Deze studietrip heeft invloed gehad op het perspectief van de betrokken studenten.

De voorbereiding is een inspanning geweest van; de studietrip coördinator Dr. Robert Kross PhD, studietrip begeleider Hesdie Grauwde MSc, assistent coördinatoren en initiatiefnemers; Mej. Romarlisa Bisphanen Mej. Dharma Bansi en Dhr. Gregory Bout. De overige studenten die hebben geparticipeerd aan deze studietrip waren respectievelijk: Majorie Simon, Jowy Essed, Sairah Stippel, Nasima Djorai, Sean Resopawiro, Farah Debie.