October 4, 2014


Mobieltje cruciaal verificatiemiddel basiszorgverzekering


October 4, 2014

Het mobieltje wordt een cruciaal instrument van verificatie bij implementatie van de wet basiszorgverzekering voor alle ingezetenen in Suriname, die donderdag aanstaande in werking treedt. Dit kwam gisteravond naar voren tijdens de presentatie over deze verzekering van vicepresident Robert Ameerali voor het bedrijfsleven in de KKF-beurshal.  Iedere werkgever is verplicht om voor zijn werknemer een basiszorgverzekering af te sluiten, minimaal 50% van de premie te betalen en afspraken te maken over de inhouding van de premie. Zelfs als betaalde arbeid door een tuinman, dienstvrouw of andere losse kracht wordt geleverd, riskeert de werkgever een boete van ten minste SRD 500 en ten hoogste SRD 100.000 indien de werknemer niet verzekerd is. Naar zeggen van Ameerali zal volgende week de webportaal www.sociaalzekerheidsstelsel.sr worden gelanceerd waar bedrijven hun werknemers online kunnen registreren, en ook zal bij KKF de mogelijkheid worden geboden dit door KKF-medewerkers te laten doen. De werkgever zal online een formulier (laten) moeten invullen met  bedrijfsgegevens, waarna een code naar het bedrijfsmobielnummer wordt gesms’t. Vervolgens wordt van elke werknemer die verzekerd moet worden het salaris,  ID-nummer en mobielnummer opgegeven, die een sms krijgt dat de werkgever hem heeft toegevoegd. De werknemer zal dan moeten confirmeren dat hij daadwerkelijk een employé is van dat bedrijf en verzekerd wenst te worden. Werknemers krijgen overigens geen verzekeringspasje, maar zullen steeds via een gesms’te code het bewijs aan de huisarts of de werkgever moeten tonen dat hij verzekerd is.  Die zullen met de code en het id-nummer van bijvoorbeeld een losse kracht kunnen natrekken of hij al verzekerd is bij een bedrijf of als zelfstandige.  De maandelijkse premie is gesteld op SRD 55 voor ingezetenen tot en met 16 jaar, SRD 75 voor 17-20 jaar, SRD 165 voor 21-59 jaar en SRD 240 voor 60-plussers, met dien verstande dat  kinderen tot en met  16 jaar en zestigplussers met de Surinaamse nationaliteit zijn vrijgesteld van het betalen van premie. Werknemers die meerdere banen hebben moeten nagaan welk bedrijf bereid is te voorzien in tenminste de helft van de premie, maar voor werkgevers is het ’t beste dat dergelijke werknemers zelf als zelfstandige opdraaien voor de premiekosten. “Er is gekozen dat deze wet eerder begint te lopen dan de andere wetten, omdat we geloven dat er meer infrastructuur aanwezig is” zei Ameerali gisteren over de implementatie van de wet die donderdag al ingaat. Hij streeft er naar dat de bedrijven tussen 9 en 30 oktober alles in orde hebben gemaakt en tot dan hoeft men echt geen sanctie te vrezen. Bewerkstelligd moet worden dat werknemers meer zekerheid krijgen en de informele sector tot het verleden gaat behoren. Naar zeggen van de bewindsman menen werkgevers vaak dat ze een adequaat verzekeringspakket hebben voor hun werknemers, maar de bewindsman beklemtoonde dat toch een bepaald miniem risico moet worden afgedekt. Jonge werknemers worden bijvoorbeeld minder snel ziek, maar op een goed moment worden ze ouder en lopen ze het risico dat hun bedrijf bijvoorbeeld geen  dialysekosten op zich wenst te nemen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249