October 4, 2014


Gunstigere handelsperspectieven Frans-Guyana na MoU met CAIC


October 4, 2014

De handel tussen de Caricom en de Europese landen zal naar verwachting enorm toenemen, na de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Kamer van Koophandel van Frans-Guyana en de Caribische Associatie van Industrie en Handel (CAIC). Dit verneemt De West van Anil Padarath, ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Padarath vertelt dat hij op 2 oktober in zijn functie van CAIC vice president aanwezig was bij de ondertekening van deze intentieverklaring. Het is bedoeling dat bedrijven geïdentificeerd zullen worden waarmee de handelsbetrekkingen tussen Frans-Guyana, Europa en de Caricom zullen worden versterkt.  Überhaupt zal de handel en de economische sa-menwerking tussen Frans-Guyana en de CAIC worden bevorderd en  vergemakkelijkt en zullen investeringen, internationale betrekkingen,  de uitwisseling van marktinformatie, de overdracht van technologie, uitwisseling van capaciteit en algemene economische briefing op gang komen. Naar zeggen van Padarath zal Frans-Guyana Suriname meer inzage geven in de hoge Europese standaarden waaraan Surinaamse bedrijven zich moeten committeren als ze de Frans-Guyanese markt wensen te betreden. Momenteel worden producten van de Surinaamse Brouwerij, Fernandes en CIC in ons oosterbuurland verkocht, maar het ex-portvolume zou veel groter kunnen zijn. Er is heel veel geïnvesteerd in de Oost-West-verbinding en daarenboven zijn de goedkope Surinaamse producten  zeer gewild in Frans-Guyana. De Fransen zullen in ieder geval op de komende GuyExpo de zakelijke mogelijkheden belichten. Er wordt er voorts naar gewerkt dat de handelsregistratie van CAIC naar een hoger niveau wordt getild. Het is de bedoeling dat de kamers van alle lidlanden van de CAIC een database met elkaar zullen delen en dat er makkelijker gecommuniceerd wordt en informatie wordt uitgewisseld.  De databases met regionale bedrijven zouden via een website toegankelijk moeten worden gemaakt. Bij de CAIC zijn de regionale handelskamers aangesloten en worden tussen de 2000 en 3000 bedrijven vertegenwoordigd.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249