October 2, 2014


Justitia Pietas Fides MMDLXXXI


October 2, 2014

– ‘04 Oktober Dierendag’. In Nederland wordt door de dierenbescherming een beroep ge-daan, op de vele mensen die op de bewuste zondag ‘de vasten’ beëindigen, om goed na te denken voordat men zich op de massale slacht van levende wezens stort. – Optimisme. Het staatshoofd is overwegende de volgende kop, euforisch gestemd…? “President Bouterse optimistisch over bauxiet-industrie…!” Oh ja? Laat de gemeenschap eerstens in alle transparantie en openheid weten, wat in een soortement aan ‘intentie ver-klaring’, misschien wel van de hand ener “Commissie Dilip Sardjoe” c.s., zou zijn gete-kend met Alcoa/Suralco. Dan kan het volk zelf bepalen, wat de toekomst van de bauxiet en ondertekenaars is. “Bika poespoesie nanga merki, ne leti na faya…”. – Badr Sital – Siene Proeve. De ene is compleet wars van alles, wat nu in de NDP wordt versierd, gesierd en opgetuigd. De ander heeft de megateleurstelling, helaas tot in het diepste van de onderbuik, te verwerken gehad. Volgens Sital in de laatstelijk uitgebrachte ‘Parbode’, heeft de huidige leiding van de NDP in vergelijken niets meer met de verworvenheden en het veiligstellen van ‘de revolutie’ te maken. Siene Proeve is dieper dan diep teleurgesteld en zal hoogstwaarschijnlijk als ‘strijder van het eerste uur’ worden opgeroepen om zich per ommegaand met de voorzitter van de NDP te komen verzoenen. ‘Brassa nanga bossi, kande wan ‘tjoerie’…, en het is weer voor enkele maanden goedgemaakt met tante Siene. Echter is dit allemaal maar een voorproef en nog meer van het indicatieve, een onomstotelijke herbevestiging, dat: adviseurs, het merendeel aan kabinetsleden, coalitiegenoten en aangelengde sympathisanten, niet meer door Bouterse kunnen worden geïnspireerd. Het gevoel is compleet weg en dreigt nooit meer terug te zullen keren. Zelfs de teruggewezen Abrahams, is niet meer in een positie om het staatshoofd stoeltje aan te schuiven of een paracetamol aan te reiken. Iedereen doet maar vanuit een tweetal adviseurskabinetten en daarna dan weer opgesplitst, in elk twee belangengroeperingen. Maakt dus eigenlijk vier regeringsregimenten. En dan weer onderverdeeld in teleur-pelotons. – Inboeten en nu wegwezen. Virtueel treintje en dus geen zesbaans ’highway’ of ‘double deck overfly’, indachtig de Miami-styling. Geen ziekenhuis Wanica en geen 18.000 woningen. Volgens bestaande rekenkunde een onmogelijkheid. – Penalty. Dino B. heeft een bekentenis afgelegd ten overstaan van het Openbaar Ministerie en Preet Bharara in de USA. Hij moet zich voor een federale rechtbank verantwoorden ter zake voornemens een terreurgroep (Hezbollah), in Suriname te faciliteren. Maar over die de terreurdreiging, werd met geen woord door het staatshoofd in De Nationale Assemblée gesproken. Men leeft nu eenmaal in een tijd van mondiale bestrij-ding, van wat allemaal ISIS heet…! – Signaal. Het weglopen van de oppositie uit de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée, op 01 Oktober 2014, vormt een duidelijk signaal. Een teken dat de zich terugtrekkende leden niet langer zullen meegaan, met utopische gedachten die het staatshoofd in het parlement kwam presenteren. De oppositie is ervan overtuigd, dat de huidige regering in de afgelopen vier jaren niets wat op duurzame ontwikkeling lijkt, heeft weten te realiseren. Wat de toespraak van het staatshoofd in de categorie ‘compleet on-geloofwaardig’ plaatst. Geloofwaardigheid in toespraak de dato 01 Oktober 2014, inmiddels tot nulliteit gereduceerd. – Inspireren en motiveren. Adviseurs en regeerkabinetsleden/-adviseurs vertonen metaalmoeheid en zijn niet meer tot grote daden of zaken aan te zetten. Vier ‘poli poli’ kampen…, gaan ieders zijns weegs. – Roof van bejaarden. Mishandeling en verkrachtingsdreiging conform Boko Haram uit Afrika. Dat zijn de dagelijkse beelden van nochtans, bij de politie aangemelde geweldsdelicten. nl.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram – Harvey. Speciale ambassade in Parijs aangekocht om een nieuwe poort van Europa te creëren/realiseren. Meer een overstap naar Afrika! Niet Amsterdam, Den Haag of Brussel. Parijs met inderdaad de “Folie Bergère’. En een Caligula-achtig bouwsel, wat van alle zijden kraakte als een vooraf ingericht spookhuis. Ondanks de vele waarschuwingen, geen gekke dinges te doen. Praatjes verwerkt, dat men initieel delen van het Unesco-gebouw zou gaan gebruiken. Nog onzinniger prietpraat. Paris werd een flop en toen moest Harvey ook nog gaan reizen via Cayenne. Voor een verdachte man op leeftijd, geen eenvoudige opgave. En dan de haring van Buitenveldert moeten missen? Of de vrienden in de oude studentengemeenschappen. Vervelende zaak en dus gaan we afbouwen. Ook het bedrijf in zonnepanelen? Misschien, dat familieding ook ja! – 06 Oktober. Eerstens waren het de schoolleiders. Toen weer dat er tegen gevaarlijke muskieten gespoten moest worden? Of betere afspraken met de EBS te kunnen maken? Ach, veel belangrijker is dat de ouders nu kort voor de wijziging werden aangezegd…, de kinderen niet meer op 01 Oktober maar op maandag 5 Oktober 2014 op school worden verwacht. En belangrijkste uit het parlement? Dat op 25 Mei 2015 een verkiezingsdatum is vastgesteld. Of eerder. – Sales. Bermverkoop van voertuigen wordt aangepakt? Of heeft men het over vuil en autowrakken die op de bermen staan en hinderlijke gedierten aantrekken. De advertentie van de districtscommissaris, is niet duidelijk in opstelling. – Scala. Wisselkoers, Brandstof, ‘government take’, huurwaarde-/vermogensbelasting, corrupte onderhandse gunningen en leningen, toges intentieverklaringen in de mijnbouw, oplopende prijs van levensmiddelen, inflatie, nationale veiligheid/integriteit/soevereiniteit, tsunami-gevaar vanuit het Brokopondo stuwmeer, structurele energietekorten, ebola in de USA en chikungunya in SU. Resultaat van regeringsdaden en dus consequent falen. Niet de devaluatie van de SRD vergeten! – Reëel. De koninklijken van Real Madrid wisten in Sofia te winnen met twee tegen een. Maar bijna kwam door een “assist” van ene Misiedjan, de stand op 2-2. Diaspora tot in het achterland van Bulgarije. – Zweef teki. Touw Ngie Tjouw nam afscheid en krijgt per ommegaand een baan op Sport- en Jeugdzaken. Ministerie dat nu nog in beheer is bij de Mega-combinatie ‘plus’. – Verleiding. De verleiding is niet zo groot, maar het is wel weer tijd om ‘feeble minds’ van onder meer Irene Pengel te corrigeren. Op 17 Oktober 1997 heeft Venetiaan de ere-voorzitter van de NPS absoluut niet weggejaagd van ‘Grun Dyari’. De woorden van een andere Pengel, namelijk Walther Pengel…, dat: “…er een ‘onruststoker’ het partijterrein was opgekomen…”, deden Henck Alfonsus Eugene Arron besluiten om de plek, na twintig spannende minuten te verlaten. Mede om het feit, dat de daar aanwezige en verhitte mens, gecompleteerd met de 38 graden C. van die zondagmiddag, niet bevorderlijk waren voor een erkend hartpatiënt. In samenspraak met de politieleiding, is toen aan Arron en zijn sympathisanten gevraagd, om de erevoorzitter naar veiliger oorden te brengen. Dat is dan ook door trouwe vrienden verzorgd. Al ver vóór die beruchte data, in de jaren tachtig en ook negentig, kon men Irene Pengel op verschillende NDP-podia terugvinden. Haar goed recht. Maar te denken, dat zij rond het jaar 2000 instaat zou kunnen zijn –op basis van vermeend erfrecht– de NPS te kunnen verkopen aan de NDP, kan alleen aan schlemielen, worden overgelaten? Geeft al aan dat deze unieke dochter van Jopie nooit goed begrepen heeft, waarom Arron en de zijnen, haar familie trouw bleven en directe omgeving wisten schoon te houden. Helaas heeft ook daar aan de Marowijnestraat, de paarse verf weinig stuitbaar –na de aanslag op de NPS van 25 Februari 1980– compleet overgenomen. Als er geen ruggengraat is…, kan men ook moeilijk enige vorm aan solider ratio verwachten. Het is goed dat deze leugens worden herhaald, door de huidige staatsmedia. Temeer men op termijn redenen zal hebben tot algehele zuivering en misschien wel opheffing van die geïnfecteerde huizen. Gloor, lisol, onverdunde creoline en wierook, kunnen/mogen daarbij in het geluksjaar 2015, redelijker bijstand verlenen. Cheers!

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249